Özel Güvenlik Haberleri 2017

Özel Güvenlik haberleri, güncel bilgiler, ögg haber, son haber, en son özel güvenlik haberleri, 2017 özel güvenlik, haber güvenlik, kadro, şirket, firma, kurs bilgilerini sitemizden bulabilirsiniz...

  Özel güvenlik görevlisi kurumları, değerli varlıkları ve şahısları yakından veya bölgesel olarak koruma işi yapan kişi veya kişilere verilen isimdir. Özel güvenlik görevlileri, özel kurslarda verilen kişi koruma, hukuk, yangın, afet, iletişim, patlayıcılar, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, ilkyardım, silahlar, kalabalıklar ve narkotik gibi bir çok farklı konularda eğitim alır.

Özel güvenlik görevlisi tanımı yasalar çerçevesinde belirlenmiş, hakları korunmakta ve yasalara göre tanımlanmıştır. Her ülke, vatandaşlarını ve kurumlarını korumak, kanunlarını uygulamak, suçu önlemek ve kamu düzenini sağlamak için yasa ile sabitleştirdiği kendi belirlediği ve atadığı şahıslara bu görevi vermiştir. Ancak ülkelerin her geçen gün nüfusunun artması, kamu düzeninin sağlanmasının zorlaşması devlet tarafından bu durumun tek başına engellenemeyeceği anlaşıldığından, özel güvenlik haber olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye’de 10/06/2004 tarihli 5188 sayılı kanun ile halen yürürlükte olan yasada özel güvenlik görevlilerinin ve kurumlarının görev ve yetki alanları açıkça belirtilmiştir. Özel güvenlikte denetim, güvenlik hizmetlerinin amacı ve insanlar üzerindeki önemi nazara alındığında büyük bir önem içermektedir. Çünkü özel güvenlik çalışanı görevli oldukları bölüm içerisinde yasanın belirlediği bir takım kendilerine verilen özel yetkileri kullanmaktadır. Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesinde çalışanın ismi ve soy ismi ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Güvenlik görevlileri görev sahası boyunca kendilerine ait üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına ve çalışılmasına komisyon izin verebilir. Ülkemizde toplam 514 şirket ve 324 okulda özel güvenlik kursları verilmektedir. Şu anda 200.000 güvenlik görevlisi aktif olarak iş hayatına devam etmektedir.

Ülkemizde ve tüm dünyada birçok kişi, kurum ve firma; kendilerinin, kurumlarının ve iş yerinin güvenliğini, güvenlik çalışanları vasıtasıyla sağlamaktadırlar. Bu güvenlik görevlileri, özel güvenlik şirketleri tarafından temin edilerek işe yerleştirilmektedir. Bu özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik olarak işe başlayacak kişilere birtakım eğitimler verdikten sonra güvenlik görevlisi olmaya hak kazandığına dair sertifikası almakta ve özel silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi olmaya hak kazanmaktadırlar. Özel güvenlik haber ve gelişmelerinden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.