Özel Güvenlik

Özel Güvenlik nedir? Güvenlik nedir? Özel Güvenlik şartları nelerdir? Özel Güvenlik hakkında herşey...

Güvenlik kavramı insanoğlunun var olduğu andan itibaren oluşan bir kavramdır. İnsanların güvenli olarak yaşamlarını sürdürmek, rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirmek bu anlamda çok önemlidir. Güvenlik tedbiri sağlanmamış bir ülkede ve ya şehirde yapılabilecek hiç bir sosyallik, haklar buna benzer özellikleri istediğiniz gibi yaşayamazsınız. Rahat bir şekilde uyuyor isek en alt güvenlik kurumundan en üst kuruma kadar olanlar sayesindedir. Bu şartlar altında özel güvenlik kurumu yaşadığımız ortamı güvenli hale getirmek ve bunun için aldığı tedbirler doğrultusunda hizmet vermektedir. Özel güvenlik, yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Kendi bünyesinde oluşturacak firmalar bu yasal kurallar doğrultusunda yapmak zorundadır.

 Silahlı ve ya silahsız özel güvenlik, yönetici olmak isteyen adaylara, müfredat dahilinde, eğitim veren ticari kuruluşlar vardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İç İşleri Bakanlığının iznine tabidir. Genel ve Özel Kolluk olarak özel güvenlik kavramları iki başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel güvenlik adayları için belirlenen şartlar; T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmayan, 10/d kapsamındaki suçları işlememiş olması, temel eğitim sertifika sahibi, silahsızlar için 18 yaşını doldurmuş ilkokul mezunu, silahlılar için 21 yaşını doldurmuş lise mezunu, yeterli sağlık şartlarını sağlamak gibi şartlar bulunmaktadır. Bu ve bunu gibi şartlar yerine getirildiği sürece mülakatlar başlar.

Alınan eğitimden sonra yapılacak olan sınav, derslerde görülen sağlık konusu başta olmak üzere güvenlik konulu olarak başlıklarda toplanır. Çalıştıracağı elemanın, şirket olarak sağlayacağı özellikler içinde Valiliklerden özel güvenlik izni almış olması, silahlı/silahsız özel güvenlik hizmeti veren özel güvenlik görevlilerini istihdam eden yer alan ticari tüzel kişilerdir. Şirket hisselerinin nama yazılı olması, faaliyet alanının koruma ve güvenlik hizmeti olması yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabi olması faaliyet izni için şirketlerden istenen şartlardır. Bulunduğu yerde özel güvenlik olarak görev yapmak, belirli şartlar içinde olup görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Yaptıkları işin çok zor ve dikkat gerektiren bir iş olması, tüm güvenlik görevlilerine duyduğumuz saygıyı bir kat daha arttırmaktadır.

5 1 1 1 1 1 Derecelendirme 5.00 (5 Oy)
Özel Güvenlik - 5.0 out of 5 based on 5 votes