Özel Güvenlik Puan Hesaplama

  Devlete ait olan kurumlarda ya da özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmek için başarı elde ederek geçilmesi gereken kısa yazılışıyla ÖGG yani Özel güvenlik Geçiş Sınavına girmek gerekmektedir. Silahsız ve silahlı olmak üzere iki farklı niteliğe sahip olan özel güvenlik görevlisi vardır.

  Özel güvenlik görevlisi olabilmek için katılma gerekliliği olan temel eğitim süreci sonrasında verilen temel eğitim sınavında 100 adet soru üzerinden en az 60 adet soruyu doğru bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Bu nedenle rahatlıkla cevabını bilemediğiniz soruları tahmin yoluyla cevaplandırabilirsiniz. Silahlı güvenlik görevlisi statüsüne sahip olabilmek için girmeniz gereken sınavda 25 adet soru bulunur ve bu soruların karşılığı 50 puana denk gelir. Soruların diğer 50 puanlık bölümünde ise 15 metre mesafede konumlandırılmış olan bir hedefe 5 mermi atışı yapılarak karşılığı olan puan kazanılır.

 Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır?

  Girilmiş olan güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için izlemeniz gereken yol; silahlı özel güvenlik puan hesaplama üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı toplam 125 soru içerir. Bunlardan 100'ü temel eğitim sorusu olup geri kalanı ise 25 silah sorusundan oluşmaktadır. Bu 25 adet silah sorundan 5'i atış talimi şeklinde olmaktadır.

  Özel güvenlik puan hesaplama konusunda uygulanacak olan ilk aşama 100 sorudan oluşan temel eğitim kısmından her halükarda 60 ve üzerinde puan alınması gerekir. 60 puanın altında puan alınması durumunda, silahlı sınav neticesinde de kalınmış olunmaktadır.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili ikinci aşamada ise 25 sorulu olan Silah puan durumu ve 5 atışlık silah atışı puanının ortalaması 60 puan ve üzeri olması gereklidir. 25 sorunun her biri 2 puan olup 50 puan üzerinden değerlendirilir. Atışta kullanılan 5 merminin her biri ise 10 puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekmektedir.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili üçüncü aşamada ise üç aşamada mevcut olan puan toplamının en az 120 olması gerekir.

  Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Silah yazılısı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir.

  1- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 alınmış ise 70+50+120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

  2- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan alınmış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonu sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

  3- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

  4- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 48 puan, silahlı sınav kısmından ise 100 puan alınmış ise 48 + 100 = 148 : 2 = 74 puan sonucu çıkar ve aday bu çıkan sonuçla kalır. Puan durumunun yüksek olmasına rağmen adayın sınavdan kalıyor olmasının sebebi temel eğitimden 50 puanın altında not alınmasıdır. 50' nin altında alınmış olan not sınavın tümünün başarısız olmasına neden olur.

   5- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ise 60 + 50 = 110 : 2 = 55 puan sonucu çıkar ve sınavdan aday silahsız olarak geçer. Bunun sebebi temel eğitim sınavından geçer not alınmış olmasıdır. Daha sonraki sınavın yalnızca silahlı olan kısmından sorumlu olmuş olur ve silahlı sınava katılarak yeterli düzeyde puan alarak silahlı güvenlik görevlisi olma imkânına sahiptir.

   6- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 60 puan alınmış ise 60 + 60 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

   Silahsız özel güvenlik sınav puan hesaplaması tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından alınması gereken en az puan 60 ve üzeridir. Sınav sonucunda 59 puan alınması durumunda sınavdan kalınmış demektir. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olunabilmesi için aynı sınava tekrar katılmak gerekmektedir. Bunun anlamı yenileme silahlı ya da yenileme silahsız özel güvenlik görevlisi sınavında kalma söz konusu değildir. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için yalnızca sınava katılmak yeterli olacaktır.

4.25 1 1 1 1 1 Derecelendirme 4.25 (8 Oy)
Özel Güvenlik Puan Hesaplama 2017 - 4.3 out of 5 based on 8 votes