Özel Güvenlik Şube

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü'nün bir merkez birimidir.

Özel Güvenlik Şube Olarak Misyon

Özel güvenlik daire başkanlığı ülke geneli ihtiyaç duyulan her durum ve zamanda güvenlik ihtiyacının karşılanmasını temel almıştır.

Özel Güvenlik Şube Olarak Vizyon

Özel güvenlik daire başkanlığının hedefleri; vatandaşın memnuniyetini sağlamak, çeşitli patlayıcı ve silahlarla ilgili politikalar yürütmek, uluslararası standartlara uygun olarak ülke geneli güvenlik açığını kapatmak ve her ihtiyaçta karşılanması, vatandaş merkezli davranmak, kişi hak ve özgürlüklerine karşı saygılı ve savunucu olmak.

{MIDDLE_ADSENSE}

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları

-Kurulmak istenen özel güvenlik şirketleri ve kurumları için izin belgeleri düzenlemek, uygunluğunu araştırmak, izin verilmiş kurumlardaki mevki değişiklikleri hakkında çalışmalar yürütmek,

-Her türlü silahlarla ilgili gerekli mevzuatları oluşturmak ve yasal düzende bu mevzuatları uygulamak, avcılıkta kullanılan silahlar için gerekli mevzuatları oluşturmak ve yasal düzende bu mevzuatları uygulamak ve uygulatmak, OHAL nedeniyle zimmetlenen silahlar ve taşıma sürecinin düzenlenmesi, sivil kullanım amacı taşıyan patlayıcı maddelerin yasal düzenlemeleri, ses ve gaz fişeği hakkındaki mevzuat bilgilerinin düzenlenmesi ve uygulanması için gerekli işlemlerin yapılması,

-Bahsi geçen tüm mevzuatların günün koşullarına göre uygulanabilirliğinin sağlanması ve uygulanması konusunda yaptırımcı bir politika izlemek,

-Görev alanı boyunca proje üretimi ve üretilen projelerin takibinin sağlanması, üretilen projelerin geçerlilik ve ilerlemelerini kontrol etmek,

-Bulunulan faaliyetlerin alanına girenleri hakkında istatiksel veriler tutulması,

-Bulunan faaliyetlerin alanına girenleri hakkında gerekli faaliyet raporlarının hazırlanması,

-Görev alanına giren ve proje kapsamında destekleyici kurum ve dernekleri, şahısları, firmaları destekleyici rol oynamak,

-Gerektiğinde görev alanına giren tüm yapılanmaları denetlemek, teftiş etmek,

-Denetleme sonucunda rapor edilen aksaklıkların giderilmesine dair rapor sunmak ve giderilmesi için çeşitli mevzuatlar ve ortamlar oluşturmak,

-Görev alanına giren çalışanların hizmet içi eğitim almasını sağlamak, hizmet içi eğitime yönlendirmek ve hizmet içi eğitim sürecini yönetmek,

-Yapılan veya tasarım aşamasında olan tüm projelerin iyileştirilmesi,

-Görev alanına giren temel durumları belirlemek ve görevleri doğrultusunda görevlerini yetkili makamlara iletmek,

-Görevler süresince gerektiği durumlarda Jandarma Genel Komutanlığı ile işbirliği içinde çalışma yürütmek.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1