Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz. Soruları çözmeye başla

Soru 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 3. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 4. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Soru 5. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 6. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 8. 5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinden doğan yetkilerinden biri değildir?

Soru 11. Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 12. 5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

Soru 15. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Soru 16. I. Bedeni kuvvet 
II. Maddi güç 
III. Silah kullanılması 
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 17.  “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ……….. iznine tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?

Soru 18. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 19. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 21. 5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 24. ÖGG Ahmet ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?

Soru 25. Herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Soru 28. Bankada görevli ÖGG İsmet’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanımındaki temel esaslardan biri değildir?

Soru 30. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 32. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

Soru 33. Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

Soru 34. Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

Soru 35. Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biri değildir?

Soru 38. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 39. Devriyenin dış görünüşünü ve görevinde taşıması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?

Soru 40. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 41. Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Nefes yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 43. X-Ray Cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan vinil (kurşun alaşımlı plastik perdeler) perdeler niçin kullanılmaktadır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?

Soru 45. Kapı tipi metal dedektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 46. Esenboğa havalimanı girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergin, bir yolcunun kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?

Soru 47. Aracın çarptığı bir kişiye müdahale ederken ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteğinin amaçlarından değildir?

Soru 49. Kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50. Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Soru 51. Arkadaşınızın koluna kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 52. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Soru 53. Sara (epilepsi) veya başka nedenlerle kriz geçiren kişiye yapacağınız ilkyardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 54. Yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 55. İlk yardım nedir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?

Soru 57. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

Soru 58. Parlama, patlama, çökme, elektrik çarpması, zehirlenme, yanma, yüksekten düşme, dumandan boğulma gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 59. LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

Soru 60. Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

Soru 62. Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan (öncelikli) söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Soru 64. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 65. Morfin hangi bitkiden elde edilir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi stres

kaynaklarından değildir?

Soru 67. Duygu, düşünce ve bilgilerin her

türlü yolla başkaları ile paylaşılması”

ifadesi aşağıdakilerden hangisinin

tanımıdır?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde

dikkate alınmaz?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin

temel becerilerindendir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin

temel özelliklerinden değildir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi suikastların

temel nedenlerinden değildir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi bir problem

çözme yolu değildir?

Soru 73. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller

ve zorlamalar karşısında duyulan

ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali

aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 74. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin

yerine koyarak onun duygu ve

düşüncelerini anlaması, bunu da

karşısındaki kişiye iletmesine ne ad

verilir?

Soru 75. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin

mesajının anlaşıldığını göstermek için

değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad

verilir?

Soru 76. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,

ihtiyaçlarının farkına varması hangi

iletişim tekniğidir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin

engellerinden değildir?

Soru 78. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak

tarafından kodlanmış (hazırlanmış)

biçimine ne denir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı

gazların etkilerinden değildir?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık

olarak tanımlanamaz?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal

olayları başlatma usulleri arasında

sayılamaz?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik

görevlilerinin toplumsal olaylara

müdahalesinde genel ilkelerden birisi

değildir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi grupların

özelliklerinden biri değildir?

Soru 84. Olayların içinde ani karar veren,

topluluk içinde statü elde etmek için

öne çıkarak eylemi başlatan ve devam

ettiren kişilere verilen ad

aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 85. Bireylerin bir toplumun üyesi olarak

geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf,

adet, gelenek ve görenek, sanat ve

ahlak gibi ortak değerlerden oluşan,

kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal

kuralların tümüne ne ad verilir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi kama

düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 87. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan

çıkıp içinde bulunduğu toplumun

duygu, düşünce ve inanç normları gibi

özellikleri kabul etmesi ve

benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık

haline gelmesine ne denir?

Soru 88. Toplumsal olaylarda herhangi bir

eyleme katılmayan ancak

topluluğunun hareketlerini dışarıdan

izleyen kişilere ne ad verilir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)

koruma görevinin dört aşamasından

biri değildir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi, kişi

korumada öncü istihbarat görevlisinin

görevlerinden değildir?

Soru 91. Koruma şekilleri, korunan kişinin

.............................. göre

belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma

ve organizasyonlarında dikkat

edilmesi gereken hususlardan

değildir?

Soru 93. Talepleri halinde korumaya alınacak

şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının

hangisinde sayılmamıştır?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi kişi

korumada suikastın (Eylemin)

safhalarından değildir?

Soru 95. Konvoyun boyunun ve oluşumunun

belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi

hususa dikkat edilmez?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir

saldırıda yapılması gerekenlerden

değildir?

Soru 97. Özel güvenlik görevlisinin terk

edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne

tür bir yetkisi vardır?

Soru 98. Aşağıdaki alanlardan hangisi genel

kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev

yapabileceği faaliyetlerden biri

değildir?

Soru 99. Görev alanında işlenmiş bir suçun

delillerini genel kolluk gelinceye kadar

muhafaza eden özel güvenlik

görevlisinin yapmış olduğu görev için

aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 100. Genel kolluğa yardımcı olarak

görev yapan özel güvenlik

görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı

Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda

özel güvenlik görevlileri

aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

User Details