Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar 2018

  Özel güvenlik olabilmek için bazı şartlar gereklidir. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gereken şartları maddeler halinde aşağıda sıraladım. Aşağıda yazan güvenlik görevlisi olmak için aranan özelliklerle ilgili anlamadığınız yada sizin özel bir durumunuz var ise bu konun yorum bölümüne önerinizi yada sorunuzu yazarsanız en kısa sürede sizlere yardımcı olmaya çalışacağım .

Peki özel güvenlik olmak için aranan şartlar neler işte cevabı;

Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını doldurmuş olmak,
3. En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,Kamu haklarından yasaklı olmamak,
4. Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak
5. özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, kız, kadın, ırza geçme, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Not: Türk soylu yabancılar ( azeri, türkmen, kazak vb) da TC vatandaşı olma zorunluluğu aranmamaktadır.

3.8636363636364 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.86 (11 Oylar)