Özel Güvenlik Olma Şartları Nelerdir? Tüm Detayları

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için ilk aranan şart güvenlik sertifikası almaktır. Güvenlik sertifikası olmayanlar bu mesleği icra edemezler. Güvenlik sertifikası almak içinse temel eğitim derslerini başarı ile tamamlamak gibi zorunluluklar vardır. Diğer detaylar şu şekildedir;

Silahlı Özel Güvenlik Olma Şartları 2019

 • C. vatandaşı olmak. Oturma izni olanlara da güvenlik sertifikası verilmektedir. Azeri, Türkmen ya da Kazak gibi Türk kökenli yabancılar için T.C. vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz.
 • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak.
 • 21 yaşını doldurup 22 yaşından gün almış olmak.
 • Taksirli suçlar harici ağır hapis ya da altı aydan çok hapis cezası almamak.
 • Beden ve akıl sağlığının yerinde olması. Engelli ya da aksayarak yürüme gibi bedensel sorunların olmaması.
 • Özel güvenlik sertifikası için gereken belgeleri almış olmak.
 • Fetö, PKK ya da PYD benzeri terör örgütleri ile bağlantılı olmamak.
 • Kamusal haklardan yararlanmayı kısıtlayan cezalar almamış olmak.
 • 120 saatlik temel eğitim derslerini başarıyla bitirmiş olmak.

Silahsız Özel Güvenlik Olma Şartları 2019

Silahlı özel güvenlik olabilmek için saydığımız şartlar silahsız özel güvenlikler için de geçerlidir. Sadece yaş, eğitim ve mezun olunan okul konusunda farklılıklar vardır. Bunlar şu şekildedir;

 • En az 8 yıllık ilköğretim eğitimini tamamlamak ve mezun olmak.
 • 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün almış olmak.
 • 100 saatlik temel eğitim derslerini başarıyla bitirmiş olmak.

Bahsi geçen suçlar; devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, irtikap, emniyeti suiistimal etme, kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devletin sırlarını ifşa etmek, sarkıntılık yapma, ırza geçme, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapma gibi suçlardır.

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Olmak İçin Gereken Belgeler 2019

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, bir kursa kayıt olmalı, kursu bitirmeli, kurstan güvenlik sertifikası almalı ve özel güvenlik kimlik kartı için Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalıdır. Süreç basitçe bu şekilde işlemektedir. İlk kez başvuru yapanlar ile kart yenilemek isteyenlerin hazırlayacağı belgeler şu şekildedir;

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli evraklar 2019

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için kursa verilecek belgeler şunlardır;

 • Kimlik fotokopisi
 • En fazla 6 ay önce çekilmiş 4 tane vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi (E-Devlet’ten çıktı alınabilir)
 • Diploma fotokopisi (öğrenci belgesi, tasdikname ya da benzeri bir belge de kabul edilmektedir)
 • Sağlık raporu (Devlet hastanesinden alınacak “silahlı özel güvenlik olmasında sakınca yoktur” yazılı heyet raporu)

Bu belgelerle kursa kayıt yaptırılır ve eğitim tamamlanır. Sınavlara girilir ve başarılı olunması durumunda güvenlik sertifikası alınır. Ardından kimlik kartı almak için Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gidilir. Buraya verilecek belgeler şunlardır;

 • Dilekçe (iletişim bilgileri yazılıp imzalanmalıdır)
 • Silahlı temel eğitim sertifikasının hem aslı hem de fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunun aslı ve fotokopisi (muhtardan onaylatılacak)
 • 4 tane biyometrik fotoğraf
 • Sağlık raporu
 • Diploma ya da öğrenci belgesi gibi öğrenim durumunu gösteren belge (hem aslı hem de fotokopisi)
 • Kimlik aslı ve fotokopisi (üzerinde kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı ehliyetler de kabul edilmektedir)
 • Kan grubu belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Özel güvenlik ruhsat harcının ödendiğine dair makbuzun aslı ve fotokopisi
 • Adli sicil belgesi (E-Devlet kapısından çıktı alınabilir)

Önemli notlar:

 • Arşiv araştırma formunu ya daktilo ile ya da bilgisayar ortamında doldurmalısınız.
 • Biyometrik fotoğraflar 5 cm x 6 cm ölçüsünde, açık renk kıyafet ile çekilmiş ve arka fon beyaz olmalıdır. Fotoğrafların fotokopileri kabul edilmemektedir.
 • Özel güvenlik ruhsat harçları vergi dairelerine yatırılmaktadır.
 • Tüm belgeleri hazırlayarak şeffaf dosyalık içine koyun ve tek dosya şeklinde teslim edin.
 • Verdiğiniz belgelerin birer nüsha fotokopisi alınır ve bir daha sizden evrak istenmez.
 • Sağlık raporundaki doktor imzalarında mutlaka kaşe de bulunmalıdır.
 • Jandarma bölgesinde ikamet edenler kimlik kartı başvurusu için Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü yerine İl Jandarma Komutanlığı’na gitmelidirler.

Şahsi başvurularda Silahlı özel güvenlik dilekçe örneği şu şekildedir;

……………….İl Emniyet Müdürlüğü’ne (ya da Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne)

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmem için hakkımda gerekli işlemlerin yapılarak, tarafıma özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmesini arz ederim.

Tarih: …../…../2019

Adres:

Ad Soyadı:

Tel:

İmza:

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli evraklar 2019

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için kursa verilecek belgeler silahlı özel güvenliklerle aynıdır. Kimlik kartı için Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne verilecek belgeler de aynıdır. Tek fark dilekçede “Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmem için hakkımda gerekli işlemlerin yapılarak, tarafıma özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmesini arz ederim ” yazmasıdır. Dilekçede tarih, ad, soyadı, telefon ve imza unutulmamalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda başvurular olumlu sonuçlanırsa 5 yıl geçerli olan valilik onaylı kimlik kartı alınabilir.

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme İçin Gerekli Evraklar 2019

Kimlik kartını yenilemek için öncelikle bir kursa gidip güvenlik sertifikası yenileme eğitimi alınmalıdır. Kurs bitiminde sınava girip başarılı olanlar güvenlik yenileme sertifikası alırlar. Silahlı ve silahsız kimlik kartını yenilemek için gereken belgeler aynı olup şu şekildedir;

 • Dilekçe
 • 2 adet arşiv araştırma formu (imzalı, fotoğraflı ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazmalı)
 • Özel güvenlik yenileme sertifikasının aslı
 • Özel güvenlik kimlik kartının fotokopisi
 • Kimlik aslı ve fotokopisi
 • 4 tane vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge

Silahsızdan Silahlıya Geçmek İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Silahsızdan silahlıya geçmek isteyenler yukarıda saydığımız belgelere ek olarak sağlık raporu almalıdırlar. Sağlık raporunda mutlaka “silahlı güvenlik görevlisi olabilir” şeklinde bir yazı bulunmalıdır.

Özel güvenlik eğitim sertifikası ve kimlik kartı nereden alınır?

Özel güvenlik sertifikası ve kimlik Valilik tarafından verilmektedir. Bu nedenle güvenlik sertifikası ve kimlik işlemleri ile ilgili tüm müracaatlar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. (Jandarma bölgesinde yaşayanlar Jandarma İl Komutanlığı’na gidebilirler.)

Özel güvenlik sınavına, temel ya da yenileme eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?

Mevcut sınav sistemine göre özel güvenlik temel eğitimi ya da yenileme eğitimini hangi ilde aldıysanız özel güvenlik sınavına da o ilde girmeniz gerekir. Eğitim aldığınız il dışında başka bir yerde sınava giremezsiniz.

5 1 1 1 1 1 Oylar 5.00 (1 Oy)

Yorum ekle