2019 Özel Güvenlik Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bu makale; Özel güvenlik puan hesaplama, sınav puanı nasıl hesaplanır?, silahlı ve silahsız özel güvenlik puan hesaplama, güncel pratik doğru puan hesaplama örneklerini içermektedir.

Devlete ait olan kurumlarda ya da özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmek için başarı elde ederek geçilmesi gereken kısa yazılışıyla ÖGG yani Özel güvenlik Sınavına girmek gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik ve silahlı özel güvenlik  olmak üzere iki farklı niteliğe sahip olan özel güvenlik görevlisi vardır.

2019 Özel Güvenlik Puan Hesaplama

Özel güvenlik sınav soruları

Silahlı özel güvenlik nasıl olunur

Özel Güvenlik Maaşları

2019 Silahsız Özel Güvenlik Puan Hesaplama

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için zorunlu temel eğitim süreci sonrasında verilen özel güvenlik temel eğitim sınavında 100 adet soru üzerinden en az 60 adet soruyu doğru bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Yanlış doğruyu götürmez. Bu nedenle rahatlıkla cevabını bilemediğiniz soruları tahmin yoluyla cevaplandırabilirsiniz. Özel güvenlik sınavında boş yada cevapsız soru bırakmamak gerekir. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin silah sorularını çözmesine gerek yoktur. !00 soruyu çözdükten sonra sınavı bitirebilirler.

Özel güvenlik temel eğitim sınavında 1 soru = 1 puan dır. Toplam 100 soru vardır ve hepsini doğru yapan 100 tam puan alır. Aşağıda özel güvenlik puan hesaplama örnekleri verilmiştir.

Silahlı Özel Güvenlik Puan Hesaplama

 Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için de yine 100 soruluk özel güvenlik temel eğitim sınavına giriyoruz. Bununla birlikte silahlı özel güvenlik sınavında 25 soruluk silah sınavı ve 5 atışlık uygulama sınavı vardır. Silahlı özel güvenlik sınavı toplam 125 soru ve 5 silah atışından meydana gelir.

 Özel Güvenlik Silah Sınavı Puan Hesaplama

 Silah sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Silahlı güvenlik görevlisi statüsüne sahip olabilmek için girmeniz gereken özel güvenlik silah sınavında 25 adet soru bulunur ve bu soruların karşılığı 50 puana denk gelir.

Özel Güvenlik Silah Sınavı Uygulama Atışı Puan Hesaplama

Silah sınavına girenler için soruların diğer 50 puanlık bölümünde ise uygulama atış sınavı vardır. Silah sınavı uygulama atış sınavı 50 puanlık bir sınavdır. Uygulama atış sınavında 15 metre mesafede konumlandırılmış olan bir hedefe 5 mermi atışı yapılarak karşılığı olan her isabet için 10 puan puan kazanılır. 5 isabet için 50 tam puan verilir.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır?

  Silahlı yada silahsız özel güvenlik sınavına girdiniz ve puanınızı hesaplamak istiyorsunuz şimdi sizlere puan hesaplamanın basit pratik yolunu anlatacağız ve örnekler vereceğiz.

Girilmiş olan silahsız özel güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için izlemeniz gereken yol; Silahsız özel güvenlik sınavında toplam 100 soru sorulduğundan sadece doğru sayınızı hesaplamanız yeterlidir. Zira 1 soru 1 puana denk geldiği için 60 yada daha fazla soruya doğru cevap verirseniz sınavı kazanırsınız. Unutmayın Silahsız özel güvenlik olmak için en az 60 puan almak şarttır.

Girilmiş olan silahlı özel güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için ise izlemeniz gereken yol; Silahlı özel güvenlik puan hesaplama üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı toplam 125 soru içerir. Bunlardan 100'ü temel eğitim sınav sorusu olup geri kalanı ise 25 silah sorusundan oluşmaktadır. Bu 25 adet silah sorundan 5'i atış talimi şeklinde olmaktadır.

  Özel güvenlik puan hesaplama konusunda uygulanacak olan ilk aşama 100 sorudan oluşan temel eğitim kısmından her halükarda 60 ve üzerinde puan alınması gerekir. 60 puanın altında puan alınması durumunda, silahlı sınav neticesinde de kalınmış olunmaktadır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey ise eğer silah sınavı ve atıştan toplam 70 puan ve üzeri alırsanız temel eğitim sınavından 50 puan alsanız dahi silahlı özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanırsınız.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili ikinci aşamada ise 25 sorulu olan Silah puan durumu ve 5 atışlık silah atışı puanının ortalaması 60 puan ve üzeri olması gereklidir. 25 sorunun her biri 2 puan olup 50 puan üzerinden değerlendirilir. Atışta kullanılan 5 merminin her biri ise 10 puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için silah sınavı ve atış toplamı en az 60 puan olması gerekmektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz gibi aynı şekilde temel eğitim sınavından 70 puan ve üstü alırsanız silah sınavı ve atışlardan 50 puan almanız yeterlidir. yine silahlı özel güvenlik kimlik kartı alabileceksiniz.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili üçüncü aşamada ise üç aşamada mevcut olan puan toplamının en az 120 olması gerekir. Bu kural gereği en az 60 puan almanız zorunlu olmasına rağmen sınavların toplamı 120 puanı sağlıyorsa sınavlardan herhangi birinin puanı 50 ye kadar inebilir.

Fakat temel eğitim sınavından 70 puan alıp silah ve atışlardan 50 puan altında alırsanız size sadece silahsız özel güvenlik kimlik kartı verilecektir. Çünkü sadece temel eğitim sınavını geçtiniz ve silah sınavından kalmışsınızdır.

Bununla birlikte temel eğitim sınavından 50 puan  altında alırsanız silah sınavı ve atışları tam yapsanız yani 100 puan alsanız bile sınavdan kalırsınız.

Özel güvenlik puan hesaplama Örnekleri ;

Özel güvenlik temel eğitim sınavından 60 doğru yapılırsa 60 puan alınır. Silah sınavı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30 puan), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30 puan), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir. Silahlı özel güvenlik olmaya hak kazanırsınız.

  1- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında hiç isabeti olmamış ise 70+50=120 puan eder ve 120 : 2 = 60 puan alınmıştır. Sınav toplam puanı 120 olur ve en az puanı 50 olduğu için  sınavdan silahlı özel güvenlik olarak geçer.

  2- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan alınmış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer. Yani silahlı özel güvenlik olmaya hak kazanır.

  3- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

  4- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 48 puan, silahlı sınav kısmından ise 100 puan alınmış ise 48 + 100 = 148 : 2 = 74 puan sonucu çıkar ve aday bu çıkan sonuçla kalır. Puan durumunun yüksek olmasına rağmen adayın sınavdan kalıyor olmasının sebebi temel eğitimden 50 puanın altında not alınmasıdır. 50' nin altında alınmış olan not sınavın tümünün başarısız olmasına neden olur.

   5- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ise 60 + 50 = 110 : 2 = 55 puan sonucu çıkar ve sınavdan aday silahsız olarak geçer. İsterse Silahsız özel güvenlik kimlik kartı alabilir. Bunun sebebi temel eğitim sınavından geçer not alınmış olmasıdır. Daha sonraki sınavın yalnızca silahlı olan kısmından sorumlu olmuş olur ve silahlı sınava ve atışlara katılarak yeterli düzeyde puan alarak silahlı güvenlik görevlisi olma imkânına sahiptir.

   6- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 10 doğru cevap yaparak 20 puan almıştır ve uygulama atış sınavından da 4 isabeti vardır. Buradan da 40 puan kazanır. Toplam puanı: 60 + 20 + 40 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

   Silahsız özel güvenlik sınav puan hesaplaması tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından alınması gereken en az puan 60 ve üzeridir. Sınav sonucunda 59 puan alınması durumunda sınavdan kalınmış demektir. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olunabilmesi için aynı sınava tekrar katılmak gerekmektedir.

2019 Özel Güvenlik Yenileme Sınavında Kalma Var mı?

Özel güvenli yenileme sınavında kalmak yoktur. Silahlı yada silahsız özel güvenlik kimlik kartı yenilemek için tekrar kursa gidip eğitim almak şarttır. Silahlı yada silahsız özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı yenileme yapmaları için özel güvenlik yenileme sınavına girmeleri de zorunludur. Fakat bu sınavda kalmak yoktur. Özel güvenlik yenileme sınavında kalma yoktur.

Özel Güvenlik Sınavı Ne Zaman?

4.4464285714286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 4.45 (28 Oylar)

Yorumlar

ERDOĞAN
YAZILI / 71
SİLAH YAZILI / 40
ATIŞ / 50
SİZCE SONUÇ ???
Cevap
demet
sılahsız ama 6 puganla kalıyorum gecemedım
Cevap
haluk
arkadaşlar yazılı 64 - silahlı yazılı 24 - silah atış 40 beyler sonucta silahlı yazıyor geçtim mi kaldım mı aceba ?
Cevap
Saliha
Sınav sonucum 72 silah yazılı 20 puan atışlarım 50 silahli hak kazandım herkese hayrlı olsn şimdiden geçemeyen ler dilekçe yazıp itiraz etme hakkı var blgnz olsn.
Cevap
Volkan
Yazılı 32 Silahlı Yazılı 10 Silah Atış 50 ben yapıyım son aklımdı bana yardım ettin Lütfen 
Cevap
sümeyye
yazılı 75, silahlı yazılı 34 silah atış 20. silahlı olarak kimlik alabilir miyim ?
Cevap
fatih
3 puan ortalaması 120 ve üzeri olursa geçiyorsunuz diye biliyorum. Şükür ben 85 38 50 = 173 ortalama ile geçtim :)
Cevap
Mevlüt
70 38 50 geçermişim silah sorusunda 4 yanlış gördüm ama itiraz etsem bi faydası olur mu
Cevap
Münür
Yazili sinavdan 59 silah bilgisinden 38 silah atisindan 20 puan aldim kimligim silahsizmi olacak
Cevap
Erhan
Kalma yoktur yenileme puan önemli değil
Cevap

Yorum ekle