2019 Özel Güvenlik Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bu makale; Özel güvenlik puan hesaplama, sınav puanı nasıl hesaplanır?, silahlı ve silahsız özel güvenlik puan hesaplama, güncel pratik doğru puan hesaplama örneklerini içermektedir.

Devlete ait olan kurumlarda ya da özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmek için başarı elde ederek geçilmesi gereken kısa yazılışıyla ÖGG yani Özel güvenlik Sınavına girmek gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik ve silahlı özel güvenlik  olmak üzere iki farklı niteliğe sahip olan özel güvenlik görevlisi vardır.

2019 Özel Güvenlik Puan Hesaplama

Özel güvenlik sınav soruları

Silahlı özel güvenlik nasıl olunur

Özel Güvenlik Maaşları

2019 Silahsız Özel Güvenlik Puan Hesaplama

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için zorunlu temel eğitim süreci sonrasında verilen özel güvenlik temel eğitim sınavında 100 adet soru üzerinden en az 60 adet soruyu doğru bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Yanlış doğruyu götürmez. Bu nedenle rahatlıkla cevabını bilemediğiniz soruları tahmin yoluyla cevaplandırabilirsiniz. Özel güvenlik sınavında boş yada cevapsız soru bırakmamak gerekir. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin silah sorularını çözmesine gerek yoktur. !00 soruyu çözdükten sonra sınavı bitirebilirler.

Özel güvenlik temel eğitim sınavında 1 soru = 1 puan dır. Toplam 100 soru vardır ve hepsini doğru yapan 100 tam puan alır. Aşağıda özel güvenlik puan hesaplama örnekleri verilmiştir.

Silahlı Özel Güvenlik Puan Hesaplama

 Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için de yine 100 soruluk özel güvenlik temel eğitim sınavına giriyoruz. Bununla birlikte silahlı özel güvenlik sınavında 25 soruluk silah sınavı ve 5 atışlık uygulama sınavı vardır. Silahlı özel güvenlik sınavı toplam 125 soru ve 5 silah atışından meydana gelir.

 Özel Güvenlik Silah Sınavı Puan Hesaplama

 Silah sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Silahlı güvenlik görevlisi statüsüne sahip olabilmek için girmeniz gereken özel güvenlik silah sınavında 25 adet soru bulunur ve bu soruların karşılığı 50 puana denk gelir.

Özel Güvenlik Silah Sınavı Uygulama Atışı Puan Hesaplama

Silah sınavına girenler için soruların diğer 50 puanlık bölümünde ise uygulama atış sınavı vardır. Silah sınavı uygulama atış sınavı 50 puanlık bir sınavdır. Uygulama atış sınavında 15 metre mesafede konumlandırılmış olan bir hedefe 5 mermi atışı yapılarak karşılığı olan her isabet için 10 puan puan kazanılır. 5 isabet için 50 tam puan verilir.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır?

  Silahlı yada silahsız özel güvenlik sınavına girdiniz ve puanınızı hesaplamak istiyorsunuz şimdi sizlere puan hesaplamanın basit pratik yolunu anlatacağız ve örnekler vereceğiz.

Girilmiş olan silahsız özel güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için izlemeniz gereken yol; Silahsız özel güvenlik sınavında toplam 100 soru sorulduğundan sadece doğru sayınızı hesaplamanız yeterlidir. Zira 1 soru 1 puana denk geldiği için 60 yada daha fazla soruya doğru cevap verirseniz sınavı kazanırsınız. Unutmayın Silahsız özel güvenlik olmak için en az 60 puan almak şarttır.

Girilmiş olan silahlı özel güvenlik görevlisi sınavından geçip geçmediğiniz konusunda puan hesabı yapmak için ise izlemeniz gereken yol; Silahlı özel güvenlik puan hesaplama üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı toplam 125 soru içerir. Bunlardan 100'ü temel eğitim sınav sorusu olup geri kalanı ise 25 silah sorusundan oluşmaktadır. Bu 25 adet silah sorundan 5'i atış talimi şeklinde olmaktadır.

  Özel güvenlik puan hesaplama konusunda uygulanacak olan ilk aşama 100 sorudan oluşan temel eğitim kısmından her halükarda 60 ve üzerinde puan alınması gerekir. 60 puanın altında puan alınması durumunda, silahlı sınav neticesinde de kalınmış olunmaktadır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey ise eğer silah sınavı ve atıştan toplam 70 puan ve üzeri alırsanız temel eğitim sınavından 50 puan alsanız dahi silahlı özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanırsınız.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili ikinci aşamada ise 25 sorulu olan Silah puan durumu ve 5 atışlık silah atışı puanının ortalaması 60 puan ve üzeri olması gereklidir. 25 sorunun her biri 2 puan olup 50 puan üzerinden değerlendirilir. Atışta kullanılan 5 merminin her biri ise 10 puan üzerinden değerlendirilir. Silahlı sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için silah sınavı ve atış toplamı en az 60 puan olması gerekmektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz gibi aynı şekilde temel eğitim sınavından 70 puan ve üstü alırsanız silah sınavı ve atışlardan 50 puan almanız yeterlidir. yine silahlı özel güvenlik kimlik kartı alabileceksiniz.

  Özel güvenlik puan hesaplama ile ilgili üçüncü aşamada ise üç aşamada mevcut olan puan toplamının en az 120 olması gerekir. Bu kural gereği en az 60 puan almanız zorunlu olmasına rağmen sınavların toplamı 120 puanı sağlıyorsa sınavlardan herhangi birinin puanı 50 ye kadar inebilir.

Fakat temel eğitim sınavından 70 puan alıp silah ve atışlardan 50 puan altında alırsanız size sadece silahsız özel güvenlik kimlik kartı verilecektir. Çünkü sadece temel eğitim sınavını geçtiniz ve silah sınavından kalmışsınızdır.

Bununla birlikte temel eğitim sınavından 50 puan  altında alırsanız silah sınavı ve atışları tam yapsanız yani 100 puan alsanız bile sınavdan kalırsınız.

Özel güvenlik puan hesaplama Örnekleri ;

Özel güvenlik temel eğitim sınavından 60 doğru yapılırsa 60 puan alınır. Silah sınavı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30 puan), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30 puan), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir. Silahlı özel güvenlik olmaya hak kazanırsınız.

  1- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında hiç isabeti olmamış ise 70+50=120 puan eder ve 120 : 2 = 60 puan alınmıştır. Sınav toplam puanı 120 olur ve en az puanı 50 olduğu için  sınavdan silahlı özel güvenlik olarak geçer.

  2- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan alınmış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer. Yani silahlı özel güvenlik olmaya hak kazanır.

  3- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

  4- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 48 puan, silahlı sınav kısmından ise 100 puan alınmış ise 48 + 100 = 148 : 2 = 74 puan sonucu çıkar ve aday bu çıkan sonuçla kalır. Puan durumunun yüksek olmasına rağmen adayın sınavdan kalıyor olmasının sebebi temel eğitimden 50 puanın altında not alınmasıdır. 50' nin altında alınmış olan not sınavın tümünün başarısız olmasına neden olur.

   5- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ise 60 + 50 = 110 : 2 = 55 puan sonucu çıkar ve sınavdan aday silahsız olarak geçer. İsterse Silahsız özel güvenlik kimlik kartı alabilir. Bunun sebebi temel eğitim sınavından geçer not alınmış olmasıdır. Daha sonraki sınavın yalnızca silahlı olan kısmından sorumlu olmuş olur ve silahlı sınava ve atışlara katılarak yeterli düzeyde puan alarak silahlı güvenlik görevlisi olma imkânına sahiptir.

   6- Özel güvenlik puan hesaplama örneği; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 10 doğru cevap yaparak 20 puan almıştır ve uygulama atış sınavından da 4 isabeti vardır. Buradan da 40 puan kazanır. Toplam puanı: 60 + 20 + 40 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

   Silahsız özel güvenlik sınav puan hesaplaması tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından alınması gereken en az puan 60 ve üzeridir. Sınav sonucunda 59 puan alınması durumunda sınavdan kalınmış demektir. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olunabilmesi için aynı sınava tekrar katılmak gerekmektedir.

2019 Özel Güvenlik Yenileme Sınavında Kalma Var mı?

Özel güvenli yenileme sınavında kalmak yoktur. Silahlı yada silahsız özel güvenlik kimlik kartı yenilemek için tekrar kursa gidip eğitim almak şarttır. Silahlı yada silahsız özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı yenileme yapmaları için özel güvenlik yenileme sınavına girmeleri de zorunludur. Fakat bu sınavda kalmak yoktur. Özel güvenlik yenileme sınavında kalma yoktur.

Özel Güvenlik Sınavı Ne Zaman?

4.52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 4.52 (25 Oylar)

Yorumlar  

İsmail
Temel:70
Silah soru:50
Atış:0
Silahlı olarak kazanır mıyım?
Cevap
İsmail
Temel : 70
Silah soru: 50
Atış: 0
Arkadaşlar silahlı oluyomu
Cevap
Elzem
Siz silahsiz kazandınız. Tekrar sınava qirip bu seger sadece silaj sorularını ve atiş yapmanız lazm. Silah soruları full ve en az bir atış yapma hakkınız var. Yoksa silahlı özel güvenlik olamıyorsunuz...
Cevap
Ahmet
Silah sinavina tekrar girdim silah sinavim 38 atis 2 toplam 58 yapiyor sonuc ne olur
Cevap
Orhan
Benim merak ettiğim silahlı ögg silahsız olarakta görev yapabiliyor mu? 
Cevap
yönetici
evet yapabilir. sadece tersi mümkün değil.
Cevap
Elzem
Silahlı güvenlik yapabilir. Ama silahsız olan silahlı yapamaz...
Cevap
sezer
Ben ozel guvenlik  sertifikası için yeni yılda ne zaman  basvuru yapmam gerekir
Cevap
Murat
Temel egltım 66 atış 30 silah yazılı 28 silahsız kazanmış oldum bi yanlışlık yokmu 
Cevap
Mürsel
Ben silahsız kimlik kartı alacağım yenilemek için tekrardan yazılı sınava giriyor muyuz
Cevap
yönetici
evet kursa gitmek ve sınava girmek zorunludur.
Cevap
Sibel
Puanı nasıl öğrenebilirim 
Cevap
yönetici
79. özel güvenlik sınav sonuçları ve 55. yenileme sınav sonuçları açıklandı. Fakat puanlar açıklanmadı. Edindiğimiz bilgiye göre bundan sonra sadece geçip kalındığı açıklanacak puanlar ise açıklanmayacakmış. Yeni bilgi edindiğimizde duyuru yaparız. iyi günler.
Cevap
Sibel
Silahsız kazandı yazıyo puanımı nasıl ögrenebilirim
Cevap
gamze
75 dogru 25 yanlısım var silahsız bnm sınavım ıyı gectı sonuc acıklanınca bn sok oldum basarısız dıyor kendım netten cozdum 75 dogru var nasıl oluyr anlamadım ıtıraz edecem faydası olur mu
Cevap
yönetici
fark çok görünüyor itiraz etmenizi tavsiye ederiz.
Cevap
Sema
Aynisi benimde oldu bu donem nasil oldu anlamadim
Cevap
feti
iyi günler ben puan göremiyorum nasıl puan görebilirim
Cevap
Rasit
Sınav sonucum başarısız diyor hata olma olasılığı yokmudur yani?
Cevap
yönetici
itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cevap
Kartal
Sınav sonucunda silahsız kazandı yazıyor ama kaç yanlış kaç doğru olduğunu göstermiyor 
Cevap
HÜSEYİN
SINAV SONUCU KAZANDI YAZIYOR AMA KAÇ PUAN ALDIĞIMI YAZMIYOR
Cevap
tayfun
sınav puanları neden yazmıyor sadece kazandınız yazıyor bilgisi olan varsa yazsın
Cevap
Ali
Biraz önce baktım sadece silahlıdan girdim sınava 25 te 23 neyim var 5/ 4 vuruş yaptım şaka gibi baktımki başarısız yazıyor bilgisi olan varmı arkadaşlar.
Cevap
Gökhan
Bende silahsizdan silahliya geçiyorum atış da 3 tane vurdum sınavda da 25 de 15 yapmisimdir diye düşünüyorum ama silahsız kazandın yaziyo puanlar gözükmüyor
Cevap
Gökhan
Hiç bişey anlamadım ben yaş bu ne kadar saçma sapan işler ne puan var ne bişey
Cevap
burçin
temel eğim:97
silah sorusu:22
atış:4
bu arada açıklandı (bu kadar basit sorulardan 80 altı alanlar olmamalı alan... hadi silah sorusunu yapamaman normalde temeli yapamaman ...
Cevap
Caner
Nereden öğrendiniz kaç puan aldıgınızı yardımcı olurmusu
nuz
Cevap
Gül Selçuk
Puan
Cevap
Tulay
Bende silahli olarak.kazandim..puanlara nerden baktiniz
Cevap
ismail
Puanımız nasıl bakarız yardımcı olurmusunuz
Cevap
Hakan
Egm özel güvenlik sınav sonuçları yazın çıkan sayfaya TC boşu yazın sonuçları göreceksiniz
Cevap
Hakan
Egm özel güvenlik sınav sonuçları yazın çıkan sayfaya TC kimlik no ile sorgula yapın göreceksiniz
Cevap
Hasan T.
Temel eğitim sorusu = 56 dogru / 56puan
Silâh bilgisi = 14 dogru / 14×2= 28 puan
Atış = 3 isabet = 30 puan
Toplam 56+28+30= 114 puan
Bu puan ile geçermiyim silâhlı sertifika yada silahsız alabilirmiyim bu sonuç ile ?
Cevap
yönetici
bu sonuçlara göre silahlı yada silahsız özel güvenlik görevlisi olamazsınız.
Cevap
Hasan T.
Herhangi birinden en az 60 mı almam gerekiyordu
Cevap
yönetici
hayır, en az 50 almalısın ama toplamı da 120 etmeliydi.
Cevap
Emin
Beki bu sınavda kalma varmidir
Cevap
Hasan T.
Herhangi birinden en az 60 mı almalıydım
Cevap
Can
Malesef 120 olması lazım en az toplamı
Cevap
hasant.
normalde 60 puan alman gerekiyor ama 114 puan alarak geçtin sınavı tebrikler
Cevap
Mustafa
79. Sınav açıklandı mı acaba
Cevap
Hilal
Sadece silah farkı sınavına girdim 15 cvp 2 atış var gecebikiyormuyum
Cevap
Zeki
Temel Sınav 85 doğru 
Silah sınav    24 doğru
Atış sınav.      0 isabet
Cevap
Serhat
Silahlı alamazsin malesef
Cevap
Özel harekat
Atış sınava bir daha gireceksin
Cevap
ilyas
atış sınavına neden tekrar giriyor ortalaması 66 yapıyor geçmesi lazım.. yukarıdaki açıklamalarda atıştan hiç vuramazsan bile temel eğitim ve silah sınavından aldığın puanların ortalaması kurtarıyorsa atışda sıfır çekmenin zararı yok..
Cevap
yönetici
silahtan 48 puan almış neresini anlamadın ki?
Cevap
Ugur
Temel eğitim 75 puan silah atış 10 puan silahlı yazılı 40 puan
Cevap
Özel harekat
Evet
Cevap
Ugur
Temel eğitim: 75 silah yazılı: 40 puan atış 10 puan silahlı alabilir miyim
Cevap
Hkn
Geçersin silahlı 
Cevap
Okçu ayhan
Temelde 59 atişda 4 tane silahda 16 puan aldim ne olur
Cevap
Okçu ayhan
Ben temel eğitim 58 atişda 4tane silah 16 doğru var geçiyormu
Cevap
Ahmet
Temel Egitim 71 puan
Silah sorusu 15 dogru
Atis 20 puan
Sonuc nedir
Cevap
ysr
kalmışsın sen kardeş
Cevap
ASYA ATEŞ
1 ATIŞ ATTIM GECEBILIRMIYIM
Cevap
ASYA ATEŞ
70
Cevap
Seda
sinav: 90 silah sinavi:21net atiş:5 sanirim gectim
Cevap
TAYFUN
Kılpayı geçiyorsun 
Cevap
İlker
Ben ozel guvenlikle ilgili bolumden mezun oldum sadece silah sinavi+atisa girdim sinav 21 dogru atisatn 1 yaptim silahli alabilrmiyim
Cevap
ilayda
50 silah 16 58 yazılı sonuç ne olur
Cevap
Murat
Temel eğitim 59 dogru.silah soruları 11doğru.atış 4 geçtimmi acaba
Cevap
knk
evet
Cevap
Halil
Silahsız da 100 sorudan kaç soru doğru yaparsan sınavı geçersin
Cevap
TAYFUN
60 doğru
Cevap
Özel harekat
60
Cevap
Murat
temel sınav = 83 doğru/ silah soruları= 22 / Atış = 1 isabet. Durum ne olur
Cevap
Murat
Atışım kötü olduğu için silahlı almam sıkıntıya girdi. Soru ve cevaplara baktım temel = 83 doğru silah sorusu = 22 doğru atış = 1 . Durum ne olur ?
Cevap
TAYFUN
Silahlı alabiliyorsun
Cevap
Sezgin
83+(44+10)=137
137/2= 68.5 geçiyorsun
Cevap
Zümrüt
Atiş 30 silah sorulari 26 temel egitim 80 sonuc nedir acaba ?
Cevap
Zümrüt
Temel eğitim 80 silah yazili 26 atis 30 silahli olarak gecebiliyorum sanirim degil mi ?
Cevap
Cihat aday
Ben temel eğitimden 87 doğruSilah sorularından 18 doğru ve atıştan da hedefte 4 tane mermi vardı.Sınavı geçebilir miyim?
Cevap
Özel harekat
Evet
Cevap
Kadir
Temel sınavdan 58 silah soruları 24 atıştan 30 sonuç ne olur
Cevap
Özel harekat
Temel sınavdan bir daha girmen gerekecek
Cevap
Kadir
Temel sınavım 58 silah soruları 24 puan 30 atisim var acaba gecebilirmiyim
Cevap
Yağmur
Ben temel egitimden 83 silah sorularindan 16 dogrum var atislardanda 10 puan aldim gecebiliyormuyum
Cevap
yönetici
hayır sadece silahsız kimlik alabilirsiniz.
Cevap
Sen özlem
74 Temel 19 silah soru 1 atış geçermi silahlı
Cevap
Aylin de
Silahlı 73 temel
19 silah soru 
1 atış
Nasıl geçer
Cevap
Sen özlem
Temel 73 silah 19 atış 1 be olur
Cevap
Serdar
Geçtin 62,5
Cevap
ugurakaydin
silah atısi 50 puan temel egitim 64 silah yazili 14 gecermiyim
Cevap
Yönetici
önce puanları topluyoruz: 50+14+64=128
sonra 2 e bölüyoruz 128/2=64
sonuç 60 üstü olduğundan silahlı olarak geçersiniz.
Cevap
Özhe harekat
Hayır
Cevap

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile